Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör vid Stadsökyrkan, Nederluleå församling, Gammelstad.                                


 Julkonsert "Den Heliga Staden"

Söndag 12 december kl 18 i Nederluleå kyrka med Mariakören, Luleå-Gammelstads manskör, Eva Plumppu och Lennart Johansson.

Hela vårt höstprogram hittar du här.

Vill du sjunga i vår kör? Ta kontakt med Lennart Johansson, kyrkomusiker och kördirigent.