Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör med både kyrklig och profan repertoar. 

Vi övar måndagar i EFS kyrkan i Luleå.

Aktuellt

  • Söndag 9e juni var vår sista konsert för denna termin och en mäktig sådan. Trevlig sommar. Vi återkommer under hösten.

Våra höjdpunkter

  • Körverket All Världens Längtan uppfördes den 20e augusti i Luleå domkyrkan med Mariakören, Luleå-Gammelstads manskör och Luleå Kammarkör. Solister Carina Stenberg och Wilmer Heikkilä. 
  • Den 4e juni 2023 sjöngs "Den Oändliga resan" i Örnäsets kyrkan tillsammans med Luleås kammarkör och manskören.
  • På nationaldagen 2022 uppfördes "Den Oändliga Resan" i Landskyrkan, Skellefteå med Eva Plumppu
  • Ett nytt körverk All Världens Längtan med Carina Stenberg som solist genomfördes 2022 i Harads
  • Flera körresor till Minnesota, USA

Allt under ledning av Lennart Johansson som skriver texterna, komponerar och dirigerar.

Vill du sjunga i vår kör? Ta kontakt med Lennart Johansson, kyrkomusiker och kördirigent.