Om Mariakören

Mariakören bildades 1990 och har allt sedan dess haft Lennart Johansson som körledare.

Kören framträder 10-12 gånger per år. Vid sidan av framträdanden och konserter i Norrbotten och Sverige har kören även genomfört körresor till bland annat Spanien och USA.

Kören förfogar över en bred repertoar, t ex sånger av Lina Sandell, Einar Ekberg, men även över ett stort antal sånger skrivna av körledaren Lennart Johansson.

Körverket "Den Oändliga Resan" med text och musik av Lennart Johansson, är en musikal komponerad särskilt för Mariakören. Musikalen handlar om utvandringen till Nordamerika under  1800- och 1900-talet. Körverket har framförts 6 gånger i Minnesota USA (2014) samt i Sverige vid 10 tillfällen. Ytterligare uppsättningar i USA av körverket är planerade under de närmaste 2 åren. Sommaren 2017 framfördes "Den Oändliga Resan" i Visby Domkyrka samt i Luleå Domkyrka och då tillsammans med ASI Male Chorus och The Cloudberries, gästande körer från Minnesota USA.

I april 2022 uppfördes ett nytt körverk "All Världens Längtan", även det skrivit av Lennart. Det handlar om ... ja, allt man kan längta efter, allt man kan drömma om. Verket innehåller sånger för kör och solist inramade med instrumentala stycken och texter som reciteras.