Höstprogram 2022

12/9 Körstart

EFS kyrkan

kl 19.00

15/10  "All världens längtan". Solist Carina Stenberg, sopran.

Harads kyrkan

kl 16.00

6/11 Sånggudstjänst

EFS kyrkan

kl 11.00

11/12 Den Helig Staden. En julkonsert tillsammans med Luleå-Gammelstads manskör.

Nederluleå kyrkan i Gammelstad

kl 18.00

18/12 Julkonsert i Antnäs

Sörbyakyrkan 

kl 18.00