Kalender

Program för höstterminen 2019

11/9

Körstart 

Vi övar onsdagar kl 19-21. Lokal Stadsökyrkan, Gammelstad

kl 19.00

15/9 Gudstjänst

Stadsökyrkan

Samling kören kl 16. Klädsel: valfri.

kl 17.00

29/9 Sånggudstjänst

EFS kyrkan, Luleå

Samling kl 10. Klädsel: körklädsel (svart med lila poncho eller slips)

kl 11.00

13/10  Tacksägelsegudstjänst

Nederluleå Kyrkan

Klädsel: valfri

kl 11.00

16/10 Evergreens

Stadsökyrkan

Med Mats Blomqvist, Sunna Kuoljok, Lennart Johansson mfl.

kl 19.00

15/12 Julkonsert "Den Heliga Staden" 

Nederluleå Kyrka

Tillsammans med Luleå-Gammelstads manskör.

Solister Nino Bisori, violin, och Eva Plumppu, sopran.

Samling kl 16.00. Klädsel: körklädsel.

kl 18.00

24/12 "Julens sånger vid krubban"

Stadsökyrkan

Samling kl 10. Klädsel: valfri

kl 11.00