Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör vid Stadsökyrkan, Nederluleå församling, Gammelstad.                                

Julkonsert "Den Heliga Staden".

Söndag 15 december kl 18, Nederluleå kyrkan, Gammelstad

Medverkanden: Luleå-Gammelstads manskör, Mariakören, Nino Bisori och Eva Plumppu.

Vill du komma och lyssna? Se här våra aktiviteter under höstterminen. Ut över det sjunger vi bland annat körverket Den oändliga resan.

Den oändliga resan handlar om utvandringen till Nordamerika under 1800 och 1900-talet och är skrivet av Lennart Johansson.

Körverket har under 2019 uppförts på nationaldagen i Mora kyrkan och i Leksand. Tidigare konserten med Den oändliga resan har gjorts i Visby, Kalix, Älvsbyn, Luleå och Minneapolis (USA).