Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör med både kyrklig och profan repertoar. 

Vi övar måndagar i EFS kyrkan i Luleå.

Våra julkonserter

  • Den Heliga Staden, Nederluleå kyrka, 11 december kl 18
  • Julkonserten i Antnäs, Sörbyakyrkan, 18 december kl 18. Varmt välkomna.

Övriga höjdpunkter

  • På nationaldagen uppfördes "Den Oändliga Resan" i Landskyrkan, Skellefteå med Eva Plumppu
  • Ett nytt körverk i 2022: All Världens Längtan med Carina Stenberg som solist genomfördes nyligen i Harads
  • Flera körresor till Minnesota, USA

Allt under ledning av Lennart Johansson som skriver texterna, komponerar och dirigerar.

Vill du sjunga i vår kör? Ta kontakt med Lennart Johansson, kyrkomusiker och kördirigent.