Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör vid Stadsökyrkan, Nederluleå församling, Gammelstad.                                


Efter ett långt upphåll pga Corona, har körövningarna nu startats igen. Vårt höstprogram hittar du här.

Vill du sjunga i vår kör? Ta kontakt med Lennart Johansson, kyrkomusiker och kördirigent.