Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör vid Stadsökyrkan, Nederluleå församling, Gammelstad.                                


Påskdagen kl 17 sjunger Mariakören i gudstjänsten i Stadsökyrkan.