Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör vid Stadsökyrkan, Nederluleå församling, Gammelstad.                                

Välgörenhetskonsert

Fredag den 1 mars kl 19, Luleå Domkyrkan. 

Mariakören ger tillsammans med bl a Luleå-Gammelstadsmanskör en välgörenhetskonsert till förmån för Rotary doctors och deras arbete bland barn.

Fri entré, kollekt.