Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör vid Stadsökyrkan, Nederluleå församling, Gammelstad.                                Mariakören gör ett tillfälligt uppehåll vad gäller konserter och körövningar pga Corona-krisen.

Vill du sjunga i vår kör? Ta kontakt med Lennart Johansson, kyrkomusiker och kördirigent.