Mariakören

Mariakören är en blandad kyrkokör med både kyrklig och profan repertoar. 

Vi övar måndagar i EFS kyrkan i Luleå.

Aktuellt

  • Körverket Den Oändliga Resan, söndag 4 juni kl 15 i Örnäsets kyrkan, Luleå, med Mariakören, Luleå-Gammelstads manskör och Luleå Kammarkör. Solist Eva Plumppu. 

Våra höjdpunkter

  • På nationaldagen 2022 uppfördes "Den Oändliga Resan" i Landskyrkan, Skellefteå med Eva Plumppu
  • Ett nytt körverk All Världens Längtan med Carina Stenberg som solist genomfördes 2022 i Harads
  • Flera körresor till Minnesota, USA

Allt under ledning av Lennart Johansson som skriver texterna, komponerar och dirigerar.

Vill du sjunga i vår kör? Ta kontakt med Lennart Johansson, kyrkomusiker och kördirigent.