Kontakt


För information om kören samt provsjungning kontakta 

Lennart Johansson.

E-post gospel@bredband.net