Kontakt


För information om kören samt provsjungning kontakta 

Lennart Johansson.

Telefon 0920-27 70 54

E-post lennart.johansson@svenskakyrkan.se